Spotkanie projektowe w Bułgarii Erasmus+ "Book wreath - reading is fun"

244529070_398257971900734_1188098391512118230_n.jpg

Pierwsze międzynarodowe spotkanie szkół partnerskich projektu Erasmus + “ BOOK WREATH – READING IS FUN” - 2020-1-BG01-KA229-078968_4, w którym bierze udział nasza szkoła, odbyło się w dniach 27.09 – 01.10 w Bułgarii w miejscowości Sandanski.

W spotkaniu brali  udział przedstawiciele szkół z Bułgarii, Malty, Portugalii, Turcji, Włoch oraz Polski.

Sam projekt ma na celu zachęcanie młodzieży oraz dzieci do czytania książek oraz propagowanie czytelnictwa na całym świecie. W tym celu projekt przewiduje wiele ciekawych form działań i  aktywności, wykorzystujących najpopularniejsze pozycje książkowe wśród młodzieży oraz dzieci. Zakłada on również wymianę uczniowską między krajami partnerskimi projektu.

Na spotkaniu udało się nam zaplanować dokładne kalendarium zadań projektowych oraz  przygotować alternatywne metody ich realizacji w przypadku pandemii.

Poza codzienną pracą przy planowaniu zadań, udało nam się zwiedzić region gór Pirin jak również poznać szkołę,jej uczniów oraz nauczycieli będących gospodarzem naszego spotkania.

Naszą szkołę reprezentowało dwóch nauczycieli – Pani Ewa Zeprzałka oraz

Pani Agata Czech – Dysput będąca koordynatorem projektu w naszej szkole. Kolejny wyjazd będzie już wyjazdem z uczniami, a zaplanowany jest na styczeń 2022 roku na Malcie.

 

Autor: Agata Czech – Dysput

 

The first international meeting of partnering schools of Erasmus + project „“ BOOK WREATH – READING IS FUN” - 2020-1-BG01-KA229-078968_4, being participate

d by our school too, took place on 27th September to 1st October in Bulgaria in a small town of Sandanski.  Bulgaria, Malta, Portugal, Turkey, Italy and Poland were involved in the meeting as well.

The project itself aims to encourage youngsters along with children to reading books all over the world. In order to achieve that the project contains a lot of interesting and innovative activities, using the most popular books among teenagers and children. International exchange of students is a major aspect of the project too.

During that meeting we managed to establish the exact agenda of the project's tasks along with risk situations and their alternative realisation in case of pandemic.

Apart from everyday work we had a chance to visit the beautiful region of Pirin Mountains as well as get to know the hosting school with its students and teachers.

Our school was represented by two teachers – Mrs. Ewa Zeprzałka and Mrs Agata Czech – Dysput -our school's project coordinator. Next trip will be organised along with our students and it will take place in January 2022 in Malta.

 

Author: Agata Czech – Dysput.

Powrót na początek strony