Szkolne ubezpieczenie NNW 2023/24

NNW.jpg

Oferta grupowego ubezpieczenia TU Interrisk


W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców zarekomendowała wybór oferty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia 37 000zł, składka 65zł.

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia :

 Przedmiot ubezpieczenia

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
 2. Śmierć w wyniku sepsy
 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
 4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
 5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza lekcjami.
 1. Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW - dodatkowo 100%  37 000zł,
 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)  -  37 000zł
 1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  -  37 000zł
 2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  -za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU -  370 zł 
 1. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty  - zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej   do 11 100zł -  do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł 
 1. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW  -do 11 100zł
 1. Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie  -  jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia 370 zł lub 740 zl
 2. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy  - 3 700zł
 3. Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW  -  3 700zł
 4. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  -370zł
 5. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW  -  370zł
 6. Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem-  740 zł
 1. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)  -  1 850złOPCJE DODATKOWE

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 20 000 zł 100% SU 20 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 

Opcja Dodatkowa D3 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni) 100 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 10 000 zł 1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go dnia pobytu) 100 zł

Opcja Dodatkowa D5 - Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 2 000 zł 100% SU 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D6 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 900 zł zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU zgodnie z OWU

Opcja Dodatkowa D8 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł do 100% SU pod limit na rehabilitację 1 000 zł do 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D11 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb do 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D12 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 300 zł do 100% SU 300 zł

Opcja Dodatkowa D13 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)  5 000zł

Opcja Dodatkowa D17 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1 500 zł do 100% SU, w tym: 

 1. a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł,
 2. b) wizyta u lekarza do 150 zł, 
 3. c) badania diagnostyczne do 150 zł, 
 4. d) antybiotykoterapia do 200 zł do 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D18 - Koszty opłaconej wycieczki po nieszczęśliwym wypadku 500zł

Hejt Stop 5 000 zł świadczenie zgodnie z OWU zgodnie z OWU

 Składka za ubezpieczenie w kwocie 65 zł będzie zbierana :

* przez wychowawców klas do 30.09.2023,  

* bądź bezpośrednio w biurze Kołłątaja 52,  Puławy

* na konto 71114020040000310280139401 mbank 

W tytule proszę wpisać dane dziecka oraz klasę.


Pomocą służy Anna Korpysa, jako osoba ubezpieczająca z  biura 

Ubezpieczenia A.D. Korpysa  

telefon  791-986-678, 506-030-923

Powrót na początek strony