Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach istnieje już 24 lata. Dnia 1 IX 1984 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowym budynku na osiedlu Kołłątaja. Budowa nowej szkoły podstawowej wynikała z potrzeb mieszkańców Osiedla Kołłątaja. Jej lokalizacja miała zapewniać bezpieczną drogę dzieciom i młodzieży i ten cel udało się w pełni zrealizować. Inicjatorem powstania i pierwszym Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 bym mgr Adam Suchodolski. Bardzo ważną zmianą w funkcjonowaniu naszej placówki było utworzenie na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie w dniu 17 IV 1991 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Puławach. W jego skład weszła Szkoła Podstawowa nr 10 i IV Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczęło działalność 1 IX 1999 roku. Kolejnym przełomowym momentem w życiu szkoły było reformy oświatowej w 1999 roku. W związku z jej założeniami organ prowadzący Szkołę, czyli Rada Miast podjęła decyzję o likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego. Likwidacja miała nastąpić poprzez stopniowe wygasanie szkoły w ciągu trzech lat. W tym czasie nie odbywał się nabór do klas pierwszych. Fiaskiem zakończyły się kolejne próby utrzymania Liceum podejmowane przez społeczność szkolną. Decyzja władz była nieodwołalna, nie udało utrzymać się szkoły, która była potrzebna w środowisku, o czym świadczył coraz większy nabór i uznanie wśród młodzieży miasta, a w szczególności okolicznych miejscowości. Po wygaśnięciu Liceum znów jesteśmy Szkołą Podstawową nr 10 w Puławach, tak jak to było na początku.

Powrót na początek strony