Opieka stomatologiczna uczniów SP10

Uczniowie SP10 są również przyjmowani w Przychodni PRIMA-MED przy ul. Lubelskiej 25 w Puławach, w zakresie podpisanego porozumienia na świadczenia nieodpłatne dla objętych opieką dzieci a finansowanie jest realizowane w ramach i na podstawie umowy z NFZ.

telefon81 887 70 25

Godziny przyjęć: 

wtorek 10:00–12:00, 15:00–17:00
środa 10:00–12:00, 15:00–17:00
czwartek 10:00–12:00, 15:00–17:00
piątek 10:00–12:00, 15:00–17:00
sobota 10:00–18:00
niedziela 10:00–18:00
poniedziałek 10:00–12:00, 15:00–17:00

Podczas wizyt wskazane jest posiadanie przez ucznia legitymacji szkolnej.

Powrót na początek strony