Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców

Przy Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Agnieszka Gajewska

Wiceprzewodnicząca – Joanna Cegieła

Sekretarz – Izabela Głąb

Skarbnik –  Katarzyna Marek

Składki

W roku szkolnym 2023/2024 zostały ustalone następujące wysokości składek rocznych na fundusz Rady Rodziców:

 • 50 zł – pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły;
 • 40 zł – drugie dziecko;
 • kolejne dzieci są zwolnione z opłat na fundusz Rady Rodziców.

Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły lub na numer konta: 56 8736 0006 2001 0000 2280 0001

 

Rada Rodziców wspiera następujące działania szkoły ze składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców:

 • finansowanie nagród w konkursach szkolnych;
 • finansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego;
 • zakup książek do biblioteki;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • finansowanie dyskotek i balów karnawałowych;
 • zakup różnych środków dydaktycznych dla szkoły;
 • zakup dyplomów na potrzeby szkoły;
 • współfinansowanie „Pikniku Rodzinnego” oraz innych akcji;
 • współfinansowanie spotkania z „Najlepszymi uczniami”;
 • zakup materiałów plastycznych, biurowych i dekoracyjnych na potrzeby szkoły.
Powrót na początek strony