Informacja o cenie obiadów

STOŁÓWKA.png

Informacja

Opłata za obiady na miesiąc PAŹDZIERNIK 2022r.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na indywidualne konto każdego ucznia

w dniach do 5 października 2022 r.

Przed wpłatą proszę o zapoznanie się z dodatkową informacją zamieszczoną na stronie
szkoły
i dzienniku elektronicznym.

Odpłatność wynosi odpowiednio: 

 dla uczniów

105,00
dla nauczycieli

298,20

Od 1.09.2022 r. będą obowiązywały nowe ceny:

- koszt obiadów dla oddziału "0" - 8,50 zł/dzień - płatne na koniec miesiąca,
- dzieci z klas 1-8 - 5 zł/dzień
- nauczyciele - 14,20 zł/dzień

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty (niektórzy uczniowie mają nadpłaty).


W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę.

Powrót na początek strony