Informacja o cenie obiadów

STOŁÓWKA.png

INFORMACJA

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ PRZELEWEM NA INDYWIDUALNE KONTO KAŻDEGO UCZNIA W DNIACH DO 5-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA R.

Przed wpłatą proszę o zapoznanie się z dodatkową informacją zamieszczoną w systemie iopłaty.

Ceny obiadów:

- koszt obiadów dla oddziału "0" - 8,50 zł/dzień - płatne na koniec miesiąca,
- dzieci z klas 1-8 - 5 zł/dzień
- nauczyciele - 14,20 zł/dzień

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

Płatności za obiady będzie można dokonywać w terminie do 5-ego każdego miesiąca (wg nowego Regulaminu Stołówki), do opłat dokonanych po terminie będą doliczane odsetki.

Pierwsza karta jest bezpłatna. W przypadku zagubienia karty za duplikat trzeba będzie zapłacić 13,53 zł.

Obiad w przypadku nieobecności dziecka można odwołać tylko do godz. 8.30

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty (niektórzy uczniowie mają nadpłaty).


W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę.

Powrót na początek strony