Stołówka

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach w okresie epidemii COVID-19

1.Na terenie stołówki obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk przed posiłkiem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

2.Obiady wydawane są w trybie ciągłym od godz.11.10 do 14.40.
Wszystkie oddziały przedszkolne i uczniowie klas 1 –8 korzystających z obiadu spożywają posiłek wg ustalonego harmonogramu.

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

  •    11:10 - 11:25 – klasy I, IIIb ( poniedziałek i wtorek)
  •    11:30 – 11:40 – klasy II , IIIa( poniedziałek, czwartek)
  •    12:00- 12:20 –grupa 0 , IIIb( środa, czwartek i piątek),
                                           IIIa- (wtorek, środa, piątek)
  •    12:25 - 12:45 – klasy IV, V, VI
  •    od godz. 13:30– klasy VII i VIII

3.Uczniowie zajmują wskazane przez pracownika miejsca. Zupa nalewana jest przez pracowników obsługi. Drugie danie będą rozwozili pracownicy na wózkach.

4.Uczniowie klas 4 –8 stołujący się w szkole, mogą spożywać posiłki w godzinach wyznaczonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2.

5. Po posiłku uczniowie zostawiają naczynia w miejscu, przy którym siedzieli.

6.Zabronione jest przemieszczenie się po stołówce w celach innych niż spożycie posiłku, samowolne zajmowanie miejsc, dosiadanie się do uczniów z innych oddziałów klasowych.

7.Następuje całkowity zakaz wydawania posiłków na wynos.

8.Opłaty za obiady wnoszone są wyłącznie w postaci przelewów na konto:
PKO –75 1020 3219 0000 9502 0168 4893

9.Odwołanie obiadów wyłącznie drogą telefoniczną (81) 458 65 87 do godziny 9.00 w danym dniu.

Powrót na początek strony