Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

Wychowawcy klas

0A – Ewa Wiejak, Agnieszka Nita-Kościelniak

1A – Liliana Dąbrowska
1B – Hanna Błaszczak


2A – Małgorzata Kijewska
2B – Magdalena Aftyka
2C – Dominika Pawłowska

3A – Patrycja Woś – Gołąbek
3B – Grażyna Czerska

4A – Anna Ogórek
4B – Jolanta Różycka
4C – Ewelina Biaduń

5A – Elżbieta Pawłowska
5B – Renata Firlej
5S – Michał Szafranek

6A – Iwona Lewikowska

7A – Jadwiga Jędrzejczyk
7B – Ewa Zaprzałka
7C – Hanna Cybula


8A – Magdalena Markowska
8B – Natalia Goluch
8C – Barbara Leśniak

Język polski
Jadwiga Jędrzejczyk
Anna Orkiszewska
Ewa Zaprzałka
Renata Sykuła
Marta Piątek

Matematyka
Anna Ogórek
Natalia Goluch
Anna Wojtysiak
Ewelina Biaduń
Iwona Szawlińska

Historia
Anna Orkiszewska
Justyna Chabros

Język angielski
Agata Czech – Dysput
Iwona Lewikowska
Jolanta Różycka
Katarzyna Borkowska
Beata Rybak

Język niemiecki
Katarzyna Maciąg
Paulina Andrzejczyk

Język hiszpański
Elżbieta Monserrat – Skorupska

Geografia
Renata Firlej
Elżbieta Pawłowska

Biologia
Hanna Cybula

Chemia
Barbara Leśniak

Fizyka
Grzegorz Pajurek

Przyroda
Elżbieta Pawłowska
Hanna Cybula

Muzyka
Aneta Oleńska
Katarzyna Kuś

Plastyka
Magdalena Markowska
Patrycja Woś – Gołąbek

Technika
Magdalena Markowska

Informatyka
Natalia Goluch
Iwona Szawlińska

Wiedza o społeczeństwie (WOS)
Elżbieta Pawłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Elżbieta Pawłowska

Wychowanie fizyczne/ Pływanie
Andrzej Jędrys
Jacek Magnuszewski
Jarosław Mazur
Michał Szafranek
Miłosz Wójcik

Szachy
Dominika Pawłowska

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
Renata Firlej

Religia
Anna Miazga
s. Jordana Tymińska

Nauczyciele wspomagający
Diana Madejska - Chuchała
Dorota Wójcik
Barbara Leśniak
Anna Oleś - Sułek
Paulina Wawer
Jolanta Różycka
Grażyna Czerska
Agnieszka Kowalczyk

Nauczyciele bibliotekarze
Beata Filip

Wychowawcy świetlicy
Anna Mazurkiewicz
Joanna Strzemska – Lejwoda
Iwona Majek
Małgorzata Kijewska
Liliana Dąbrowska

Powrót na początek strony