Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

Wychowawcy klas

0A – Magdalena Aftyka, Joanna Strzemska-Lejwoda
0B – Dominika Pawłowska, Dominika Ratus

1A – Patrycja Woś – Gołąbek
1B – Grażyna Czerska
1C – Małgorzata Kijewska

2A – Ewa Wiejak
2B – Agnieszka Nita-Kościelniak

3A – Liliana Dąbrowska
3B – Hanna Błaszczak

4A – Natalia Goluch
4B – Ewa Zeprzałka
4C – Dorota Wójcik

5A – Marta Piątek
5S – Magdalena Markowska

6A – Iwona Szawlińska
6B – Jolanta Różycka
6C – Małgorzata Denkiewicz

7A – Elżbieta Pawłowska
7B – Renata Firlej
7S – Jarosław Mazur

8A – Iwona Lewikowska

Język polski
Anna Orkiszewska
Ewa Zeprzałka
Renata Sykuła
Marta Piątek

Matematyka
Małgorzata Denkiewicz
Iwona Szawlińska
Natalia Goluch

Historia
Anna Orkiszewska
Justyna Chabros

Język angielski
Iwona Lewikowska
Jolanta Różycka
Joanna Strzemska-Lejwoda
Agata Czech – Dysput
Beata Rybak

Język niemiecki
Julia Kowalczyk

Język hiszpański
Natalia Siromska

Geografia
Renata Firlej
Elżbieta Pawłowska

Biologia
Elżbieta Pawłowska
Hanna Cybula

Chemia
Julia Gnyś
Barbara Leśniak

Fizyka
Grzegorz Pajurek

Przyroda
Hanna Cybula
Renata Firlej

Muzyka
Aneta Oleńska

Plastyka
Magdalena Markowska
Patrycja Woś – Gołąbek

Technika
Magdalena Markowska

Informatyka
Natalia Goluch
Grzegorz Pajurek

Wiedza o społeczeństwie (WOS)
Elżbieta Pawłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Elżbieta Pawłowska

Wychowanie fizyczne/ Pływanie
Miłosz Wójcik
Jacek Magnuszewski
Jarosław Mazur
Michał Szafranek
Andrzej Jędrys
Izabela Antas

Szachy
Dominika Pawłowska
Ewa Wiejak

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
Renata Firlej

Religia
Anna Miazga
s. Jordana Tymińska

Nauczyciele współorganizujący pracę na lekcji
Dorota Wójcik
Anna Oleś - Sułek
Magdalena Markowska
Agnieszka Kowalczyk
Patrycja Woś-Gołąbek
Beata Filip
Paulina Wawer
Elżbieta Pawłowska
Diana Madejska - Chuchała
Małgorzata Prażmowska

Nauczyciele bibliotekarze
Anna Mazurkiewicz
Liliana Dąbrowska

Wychowawcy świetlicy
Małgorzata Tarłowska
Anna Mazurkiewicz
Anna Wojtysiak
Joanna Socha
Aneta Oleńska
Małgorzata Kijewska
Dominika Turska-Szczypa
Grażyna Czerska
Beata Rosińska
Agnieszka Kowalczyk

 

Powrót na początek strony