Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2022/2023

Wychowawcy klas

0A – Patrycja Woś – Gołąbek, Joanna Strzemska-Lejwoda
0B – Grażyna Czerska, Iwona Majek

1A – Ewa Wiejak
1B – Agnieszka Nita-Kościelniak

2A – Liliana Dąbrowska
2B – Hanna Błaszczak

3A – Małgorzata Kijewska
3B – Magdalena Aftyka
3C – Dominika Pawłowska

4A – Marta Piątek
4S – Magdalena Markowska

5A – Iwona Szawlińska
5B – Jolanta Różycka
5C – Ewelina Biaduń

6A – Elżbieta Pawłowska
6B – Renata Firlej
6S – Michał Szafranek

7A – Iwona Lewikowska

8A – Barbara Leśniak
8B – Ewa Zeprzałka
8C – Hanna Cybula

Język polski
Anna Orkiszewska
Ewa Zeprzałka
Renata Sykuła
Marta Piątek

Matematyka
Ewelina Biaduń
Iwona Szawlińska
Natalia Goluch

Historia
Anna Orkiszewska
Justyna Chabros

Język angielski
Agata Czech – Dysput
Iwona Lewikowska
Jolanta Różycka
Katarzyna Borkowska
Beata Rybak

Język niemiecki
Katarzyna Maciąg

Język hiszpański
Elżbieta Monserrat – Skorupska

Geografia
Renata Firlej
Elżbieta Pawłowska

Biologia
Hanna Cybula

Chemia
Barbara Leśniak

Fizyka
Grzegorz Pajurek

Przyroda
Hanna Cybula
Renata Firlej

Muzyka
Aneta Oleńska

Plastyka
Magdalena Markowska
Patrycja Woś – Gołąbek

Technika
Magdalena Markowska

Informatyka
Natalia Goluch

Wiedza o społeczeństwie (WOS)
Elżbieta Pawłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Elżbieta Pawłowska

Wychowanie fizyczne/ Pływanie
Miłosz Wójcik
Jacek Magnuszewski
Jarosław Mazur
Michał Szafranek
Andrzej Jędrys

Szachy
Dominika Pawłowska
Ewa Wiejak

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
Renata Firlej

Religia
Anna Miazga
s. Jordana Tymińska

Nauczyciele współorganizujący pracę na lekcji
Dorota Wójcik
Ewelina Biaduń
Anna Oleś - Sułek
Magdalena Markowska
Jolanta Różycka
Agnieszka Kowalczyk
Beata Rosińska
Diana Madejska - Chuchała

Nauczyciele bibliotekarze
Beata Filip

Wychowawcy świetlicy
Anna Mazurkiewicz
Anna Wojtysiak
Paulina Wawer
Aneta Oleńska
Hanna Cybula
Hanna Błaszczak
Małgorzata Kijewska
Liliana Dąbrowska

Powrót na początek strony