Litewska przygoda z Erasmus+

Litwa - Erasmus - zdjęcie grupowe na tle Wilna.jpg

W dniach 22 – 28 września 6 uczniów naszej szkoły, wraz z 3 nauczycielami, uczestniczyło w krótkiej wymianie uczniowskiej na Litwie, w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus + ” We are the same although we learn in a different way”.

W spotkaniu uczestniczyło 5 krajów partnerskich: Macedonia, Bułgaria, Litwa, Rumunia oraz Polska. Była to dla nas 3 podróż w ramach tego właśnie projektu i po raz kolejny okazała się być niesamowitym doświadczeniem. Litwa przywitała nas piękną, słoneczną pogodą oraz zapewniła mnóstwo zajęć. Pozwoliły nam one na przełamanie przysłowiowych lodów oraz poznanie się nawzajem ( za każdym razem wyjeżdża inna grupa uczniów). Świetną zabawę zapewniły nam przede wszystkim wspólna praca nad zadaniami projektowymi, możliwość szlifowania języka angielskiego. Z całego serca dziękujemy partnerom z Litwy! Czuliśmy się serdecznie przyjęci, bezpieczni oraz zadowoleni! Czas spędzony ze wszystkim uczestnikami spotkania – zarówno uczniami jak i nauczycielami – był niezapomniany!

For the last couple of days 5 of our partnering countries participated in transnational meeting in Lithuania. As U can guess for all of us it was an amazing experience. Lithuania guaranteed beautiful, sunny weather and plenty of activities. All of them made easier for us to get to know to each other ( the students are usually different with every project trip), work on our project’s topic and of course have fun together! Our Polish crew would love to thank U – Lithuanian Team!!!! We felt welcomed, safe and sound and we are in love with ur country- especially ur school and the place we stayed in! Spending time with all the teams both teachers and students was awesome!

Autor: Agata Czech – Dysput

Powrót na początek strony