Zerówka

Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać z załączników lub z sekretariatu szkoły.

 

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025, w tym:

1)    Zarządzenie nr A/11/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy;

2)    Zasady rekrutacji do klas pierwszych – komunikat na stronę;

3)    Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

4)    Uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

5)    Uchwałę Rady Miasta Puławy w sprawie sieci i obwodów szkół podstawowych;

6)    Uchwałę Rady Miasta Puławy w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych.

 

Informacja ta zostanie opublikowana na stronie miejskiej: https://www.pulawy.eu/

Powrót na początek strony