Pedagog i psycholog

Dominika Turska-Szczypa – psycholog, tel.  81 458 66 62

Joanna Socha -pedagog specjalny,  tel.  81 458 66 62

Marta Piątek – pedagog, tel. 81 458 65 90

Marta Piątek

Dominika

Turska-Szczypa

Joanna Socha
Pon.

 10.40-14.40

9:30 – 10:00

11:00 – 12:00

14:00 – 15:00

8.00-12.00

14.00-14.30 

Wt.

 11.30-13.30

8:30 – 9:00

10:00 – 11:00

Śr.

 11.30-13.00 

9:30 – 11:00

15:00 – 15:30

8.00-15.00
Czw.

10.40-12.40

8:00 – 9:00

10:00 – 11:00

15:00 – 15:30

Pt.

 11.30-13.30

9:00 – 11:00

13:00 – 14:00


Powrót na początek strony