Drodzy Rodzice i Uczniowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021.jpg
  1. Od 20 maja 2020r. dzieci 6- letnie, zgłoszone przez Rodziców mogą korzystać z opieki w oddziale przedszkolnym.

  2. Od 20 maja 2020r. w naszej szkole istnieje możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych.

  3. Od 25 maja 2020r. szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I-III,których Rodzice wyrażą na to zgodę.

  4. Od 25 maja 2020r. będą się odbywały konsultacje dla klas VIII. Konsultacje są dobrowolne.

  5. Od 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje z nauczycielami dla zainteresowanych uczniów klas IV-VII.

  6. Harmonogram konsultacji będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

  7. Jednocześnie informujemy, że we wszystkich klasach kontynuowane jest nauczanie zdalne.

Aby móc przyjąć do szkoły dzieci, tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali prosimy o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS – COV-2”. Wypełnione i podpisane dokumenty tj. Oświadczenia rodziców, Deklaracje rodziców, Zasady funkcjonowania placówki w trakcie reżimu sanitarnego , Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego, należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

Decyzję o zgłoszeniu dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze należy podać wychowawcy lub telefonicznie 81 458 6580 najpóźniej w dniu poprzedzającym przyjście dziecka do szkoły do godz. 10:00.

Prosimy również o informację, dotyczącą chęci korzystania z obiadów w szkole, przez dzieci zapisane na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Powrót na początek strony