Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja kandydatów odbywa się na stronie https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ przy pomocy loginów i haseł rozdanych uczniom przez szkolnego administratora.

Wybór preferencji przez kandydatów zaczyna się od 15 maja 2023 od godz. 8.00 do 23 czerwca 2023 do godz. 15.00

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Załączniki: 
1.   Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

2.    Załącznik Nr 1 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

3.    Załącznik Nr 2 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

4.  Załącznik Nr 3 -Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony