Jestem odpowiedzialny, samodzielny i współpracujący - kształcenie w oparciu o koncepcję planu daltońskiego

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy. Oparcie się przeze mnie w działaniach na wcześniej opracowanej już koncepcji ma pomóc usystematyzować i skonkretyzować podejmowane aktywności.
Plan daltoński opiera się na metodzie indywidualnej pracy uczniów, dostosowuje tempo nauki do aktualnych możliwości dziecka. Wdraża do polegania na sobie, wyrabia poczucie odpowiedzialności za podjęte działanie. Według naczelnych celów edukacji daltońskiej dzieci kształcą się w kierunkach: WOLNOŚCI (w rozumieniu swobody /odpowiedzialności), SAMODZIELNOŚCI I WSPÓŁPRACY.
Dzieci które są przyzwyczajone do podejmowania aktywności, pracy w różnych zespołach i samodzielności lepiej poradzą sobie z wyzwaniami współczesności, a to stało się dla mnie bodźcem do wdrożenia tej innowacji pedagogicznej w naszej szkole.
Wyposażenie dziecka w narzędzia pozwalające mu na dokonywanie wyborów i samostanowienia o sobie jest ważnym celem. Chcemy, by dzieci nie tylko komunikowały się i uczyły relacji z drugim człowiekiem, ale także wyrosły na jak najbardziej samodzielnych i świadomych własnych potrzeb i preferencji ludzi.
Mam nadzieję, że moi wychowankowie poprzez realizację koncepcji planu daltońskiego poczują się silni i sprawni, nie będą bać się wyzwań i będą lepiej koncentrować się na zadaniach.

Grażyna Czerska

Powrót na początek strony