Zapraszamy na półkolonie w SP10!

280606018_417776093098845_66658847314892504_n.jpg

Zapraszamy na półkolonie w SP10 w Puławach!

Aby dokonać zgłoszenia należy pobrać kartę kwalifikacyjną, kwestionariusz informacyjny, zgody, kwestionariusz RODO i regulamin. Wypełnić je, a następnie dostarczyć komplet podpisanych dokumentów wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki (wysokości 100 zł) do sekretariatu szkoły lub przesłać podpisane dokumenty drogą mailową na adres szkoły sp10@um.pulawy.pl wpisując w tytule półkolonie – zgłoszenie. Wszystkie pliki dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły. Płatności zaliczki, jak również pozostałej kwoty należy dokonywać tylko na podany numer konta: Bank PKO BP 75 1020 3219 0000 9502 0168 4893, z dopiskiem: imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania.

Powrót na początek strony