Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych

TERMINARZ-REKRUTACJI-1.jpg

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rozporządzenie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR13wAOYCMKfRT98NsIEug-hg_lwUJAnVl_-dTBXWpFnRLZo0x6LEGcV9J4

 

Autor: Barbara Leśniak

Powrót na początek strony