Półkolonie w SP10 2023

Półkolonie (2).png

Aby dokonać zgłoszenia dziecka należy:

• dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika i kwestionariusz informacyjny, podpisać regulamin, oświadczenie RODO oraz wszystkie zgody i dostarczyć do organizatora wraz z potwierdzeniem opłat

• najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu dokonać wpłaty pozostałej kwoty;

• wszystkie pliki są dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły. Płatności zaliczki, jak również pozostałej kwoty należy dokonywać tylko na podany numer konta: Bank PKO BP 75 1020 3219 0000 9502 0168 4893, z dopiskiem: imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacja o turnusie.

 

Powrót na początek strony