Organizacja zajęć dla klas I-III w dniach 26.04 – 4.05

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021.jpg

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 26 kwietnia do 2 maja zajęcia w klasach I- III prowadzone będą w systemie hybrydowym. W związku z tym ustalony został następujący harmonogram pracy:


26 .04.2021r ( poniedziałek) i 27.04.2021r ( wtorek)
stacjonarnie ( w szkole)- klasy I a, I b, I c, II a
zdalnie – klasy II b, III a, III b, III c

28.04.2021r ( środa) i 29.04.2021r (czwartek)
stacjonarnie ( w szkole)- klasy II b, III a, III b, III c
zdalnie – klasy I a, I b, I c, II a

W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie i są zapisani do świetlicy. Ponadto dzieci rodziców, którzy są ujęci w rozporządzeniu jako osoby biorące udział w walce z COVID- 19, mogą korzystać z zajęć świetlicowych w okresie nauki zdalnej na dotychczasowych zasadach.

30.04.2021r i 4 .05.2021r – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych.

Powrót na początek strony