Opłata za obiady - WRZESIEŃ 2022

STOŁÓWKA.png

Opłata za obiady na miesiąc WRZESIEŃ 2022 r.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto: 75 1020 3219 0000 9502 0168 4893

w dniach od 29 do 31 SIERPNIA 2022 r.

Odpłatność wynosi odpowiednio: 

 dla uczniów

105,00
dla nauczycieli

298,20

Od 1.09.2022 r. będą obowiązywały nowe ceny:

- koszt obiadów dla oddziału "0" - 8,50 zł/dzień - płatne na koniec miesiąca,
- dzieci z klas 1-8 - 5 zł/dzień
- nauczyciele - 14,20 zł/dzień

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty (niektórzy uczniowie mają nadpłaty).


W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę.

Powrót na początek strony