Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021

Plakat-XVIII-Ogólnopolskiego-Tygodnia-Bibliotek-przedstawiający-postać-J.-Gutenberga-jako-tapeta-w-smartfonie-1-1.jpg

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pomysłodawca i koordynator akcji. Tegoroczne hasło promujące XVIII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek brzmi: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

W imieniu naszej Szkolnej Biblioteki chcę zaprosić młodych czytelników na kilka niespodzianek. Zacznę od zachęcenia uczniów klas 0-III do udziału w konkursie na „Najciekawszą zakładkę do książki” a w ciągu tygodnia pojawią się ciekawostki  dla czytelników z klas IV-VIII.

Szczegóły konkursu dla klas 0-III i regulamin

Powrót na początek strony