"Na stalowych skrzydłach" - konkurs literacki

0x0.jpg

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach zaprasza wszystkich uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego "Na stalowych skrzydłach".

 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy 4-6
II kategoria – klasy 7-8

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, szkoła, do której uczeń uczęszcza, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy, stanowiące Załączniki nr 1  i nr 2 do regulaminu.

Prace na Konkurs mogą być nadsyłane  do 7 listopada 2021
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  w dniu 12 listopada 2021 r.
Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  www.sp6pulawy.pl.

Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając dyplomy i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:
e-mail: sp6@um.pulawy.pl.

Powrót na początek strony