Konstytucja 3 Maja

1920x810.jpg

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności.

Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

W tym roku będziemy obchodzić 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

https://view.genial.ly/6071f4626f2a060d1f43e2a1/interactive-image-konstytucja-3-maja

Autorzy: E. Pawłowska, E. Zeprzałka

Powrót na początek strony