Informacja o opłatach za obiady - luty

STOŁÓWKA.png

Wpłaty za obiady proszę dokonywać przelewem na konto:
75 1020 3219 0000 9502 0168 4893

w dniach od 27 do 31 stycznia 2022r.


Odpłatność wynosi odpowiednio :

- dla uczniów 43,00 zł
- dla nauczycieli 135,30zł


Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów. Informacja nie dotyczy uczniów klas V – VIII

W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę.
Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty (niektórzy uczniowie mają nadpłaty).

Powrót na początek strony