Informacja o obiadach - październik

STOŁÓWKA.png

I N F O R M A C J A

Opłata za obiady na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021r.

Wpłaty za obiady proszę dokonywać przelewem na konto:

24 156011 95 2311 0978 5179 0001

w dniach od 28 do 30 września 2021r.

Odpłatność wynosi odpowiednio :                                        

- dla uczniów  86,00 zł

- dla nauczycieli  196,00zł

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę. 

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty (niektórzy uczniowie mają nadpłaty).

Powrót na początek strony