Informacja o obiadach - listopad

STOŁÓWKA.png

I N F O R M A C J A

Opłata za obiady na miesiąc LISTOPAD 2021r.

Wpłaty za obiady proszę dokonywać przelewem na konto:

24 156011 95 2311 0978 5179 0001

W dniach od 26 do 28 października 2021r.

Odpłatność wynosi odpowiednio :    - dla uczniów  81,70 zł

                                                        - dla nauczycieli  186,20zł

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę. 

Powrót na początek strony