Informacja o obiadach - kwiecień

STOŁÓWKA.png

Opłata za obiady na miesiąc KWIECIEŃ 2022r.

Wpłaty za obiady proszę dokonywać przelewem na konto:

75 1020 3219 0000 9502 0168 4893

w dniach od 28 do 30 marca 2022r.

Odpłatność wynosi odpowiednio :                                        

- dla uczniów  73,10 zł

- dla nauczycieli  229,50zł

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów. 

W przypadku wpłaty po terminie, obiady będą wydawane od dnia w którym zaksięgowano wpłatę. 

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty (niektórzy uczniowie mają nadpłaty).

Powrót na początek strony