Informacja o cenie obiadów – wrzesień

STOŁÓWKA.png

I N F O R M A C J A

Opłata za obiady na miesiąc WRZESIEŃ 2021r.

Wpłaty za obiady proszę dokonywać przelewem na konto: 24 156011 95 2311 0978 5179 0001

w dniach 30,31 sierpnia oraz 1 września 2021r.

Odpłatność wynosi odpowiednio :   

- dla uczniów  90,30 zł

- dla nauczycieli  205,80zł

- zerówka   7,50 zł/dzień (płatność na koniec miesiąca)

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

W przypadku wpłaty po terminie obiady będą wydawane od dnia, w którym zaksięgowano wpłatę.

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny ( 81 458 65 87) z intendentem w celu uzgodnienia wysokości opłaty.

Powrót na początek strony