Egzamin na kartę rowerową

dziewczynka na rowerze.jpg

W dniu 22 czerwca uczniowie klas 5 i 6 przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Egzamin składał się z dwóch części: 1. Część teoretyczna. Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Pytania dotyczyły ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

2. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na parkingu przed szkołą. Polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:

a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym

b)umiejętności prawidłowej techniki jazdy.

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 40 uczniów.

Autor: Magdalena Markowska

Powrót na początek strony