DRUGI „ROK Z MONTESSORI”

Pierwszy etap innowacji pedagogicznej „Rok z Montessori” wdrażano już w ubiegłym roku szkolnym. W roku 2019/2020 kontynuowano ją w klasach IB, IIB, IIC. Jej głównym celem było wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu kształcenia. Proponowane działania miały usprawnić umiejętności samoobsługowe uczniów oraz sprawić, że zajęcia będą atrakcyjne i ułatwią zrozumienie wielu trudnych pojęć. Głównym założeniem innowacji była indywidualna praca z materiałem rozwojowym, cykliczne lekcji ciszywykorzystanie kart trójdzielnych oraz całoroczna praca ze wstęgą czasu, na której uczniowie zaznaczali aktualną porę roku, miesiąc, dzień tygodnia oraz ważniejsze wydarzenia i uroczystości. Podsumowaniem wdrażanej innowacji były rozmowy z dziećmi oraz ankiety z rodzicami.

W oparciu o wyniki stwierdzono, że praca z materiałem rozwojowym bardzo podobała się dzieciom. Twierdziło tak aż 91% badanych. Dzieci chętnie korzystały z propozycji, które zawierał „kącik Paracusia”. Najbardziej przypadły im również do gustu eksperymenty z wodą, przelewanie, uzupełnianie pojemników z wykorzystaniem pipety, lejka i strzykawek, piasek kinetyczny, karty trójdzielne, symetria, ramki manualne, kształty pisane w kaszy, ryżu, a także materiały z wykorzystaniem spinaczy, klamerek i pęset. Wyniki analizy potwierdziły, że podejmowane działania miały sens, stąd decyzja o kontynuacji innowacji. Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody M. Montessori sprawiły, że zajęcia edukacyjne były ciekawsze, bardziej atrakcyjne i pozytywnie wpłynęły na wszechstronny rozwój dzieci.

Autor: Liliana Dąbrowska

Powrót na początek strony