Aktywna tablica

260487388_435390584823899_6309312793090109030_n.jpg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach”

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 45/AT/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Okres realizacji zadania: od 18.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE: 175 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 218 750 zł

W związku z realizacją przez Miasto Puławy w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Szkoła poszerzyła swoją ofertę dydaktyczną o materiały w kwocie 43 750 zł, z czego 35 000 zł, to dotacja w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.

Dzięki otrzymanym środkom została przygotowana sala terapeutyczna do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Zakupione materiały obejmują:

- pakiet sprzętu wykorzystywanego do rewalidacji (ćwiczenia grafomotoryczne, wydłużanie koncentracji, rozwijanie myślenia logicznego, ćwiczenia w czytaniu)

- pakiet sensoryczny – sprzęt niezbędny do relaksacji między lekcjami, oraz eliminujący stres;

- Profesjonalny gabinet terapeutyczny – zestaw zawierający 20 programów multimedialnych umożliwiających pracę nad konkretnymi dysfunkcjami: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, autyzm, wady wymowy, niedostosowanie społeczne i problemy emocjonalne.

-pakiet urządzeń multimedialnych – laptop oraz tablety graficzne umożliwiające obsługę zakupionych programów multimedialnych

Dzięki nowym pomocom, zajęcia rewalidacyjne zyskały praktyczny wymiar i nie opierają się tylko na zajęciach „stolikowych”. Teraz możemy ćwiczyć w praktyce też słuch, dotyk, równowagę i koordynację.

 

 

 

 

 

 

                                         


 

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony