Szkolne ubezpieczenie NNW 2022/23

szkolne ubezpieczenie nnw 20202021.png
Oferta grupowego ubezpieczenia EDU Plus

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców zarekomendowała wybór oferty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group


Suma ubezpieczenia 30 000zł, składka 60zł.

 

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia :

 

Przedmiot ubezpieczenia

  1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
  2. Śmierć w wyniku sepsy
  3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
  4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
  5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza lekcjami.
1. Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW  - dodatkowo 100%  60 000zł,
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)  -  30 000zł
3. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  -  30 000zł
4. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  - za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU -  300zł
5. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty  - 
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej  -  do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 z
6. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW  -do 9 000zł
7. Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie  -  jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
8. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy  -  6 000zł
9. Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW  -  3 000zł
10. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  -300zł
11. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW  -  300zł
12. Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem -  1 500zł
13. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)  -  1 500złOPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 8 000 zł 100% SU 8 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 1 000 zł lub 3 000 zł lub 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni) 100 zł
Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 10 000 zł 1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go dnia pobytu) 100 zł
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 2 000 zł 100% SU 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000 zł zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000 zł do 100% SU podlimit na rehabilitację 1 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł do 100% SU 200 zł
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1 500 zł do 100% SU, w tym: 
a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł,
b) wizyta u lekarza do 150 zł,
c) badania diagnostyczne do 150 zł,
d) antybiotykoterapia do 200 zł do 1 500 zł
Hejt Stop 5 000 zł świadczenie zgodnie z OWU zgodnie z OWU

 

Składka za ubezpieczenie w kwocie 60 zł będzie zbierana przez wychowawców klas do 30.10.2022,  bądź bezpośrednio w biurze  Kołłątaja 52  Puławy,

lub na konto 71114020040000310280139401. W tytule proszę wpisać dane dziecka oraz klasę.

 

Pomocą służy Anna Korpysa, jako osoba ubezpieczająca z  biura Ubezpieczenia A.D. Korpysa –

telefon 506-030-923, 791-986-678.
Ubezpieczenia A.D. Korpysa
Anna Katarzyna Korpysa
ul. Kołłątaja 52
24-100 Puławy
tel. +48 506-030-923
Powrót na początek strony